dezinfekcija beograd

Dezinfekcija Beograd

Posted Leave a commentPosted in Dezinfekcija

Dezinfekcija Beograd je proces koji je u savremenim uslovima života postao neminovnost. Povećanje ljudske populacije, sve veći razvoj industrijske proizvodnje, promene klime i svi ostali uslovi koji su aktuelni poslednjih decenija, učinili su životnu sredinu pogodnom za razvoj brojnih zaraza i bolesti. Ukoliko vi želite da se od toga odbranite, da zaštitite svoj dom od […]

dezinfekcija

Dezinfekcija

Posted Leave a commentPosted in Dezinfekcija

Dezinfekcija jeste postupak kojim se utiče na smanjenje mikroorganizama. Koji mogu biti izazivači brojnih zaraza i bolesti. Nalaze se svuda u našem okruženju. Osnovni cilj dezinfekcije jeste da se izvrši sterilizacija prostora u kome živite i radite. Da se iz svih segmenata okruženja eliminišu patogeni mikroorganizmi. Organizmi koji mogu biti nastanjeni u svim vašim predmetima. […]

deratizacija

Deratizacija

Posted 2 CommentsPosted in Deratizacija

Deratizacija podrazumeva sve one aktivnosti kojima se mogu suzbiti štetne životinje. Pre svega glodari, koji vam mogu napraviti velike probleme. Zbog brzog razmnožavanja, njihove ishrane, ali i činjenice da su najveći prenosioci zaraza, veoma je važno da protiv glodara delujete na vreme. Treba da imate u vidu da glodari mogu uticati i na vaš ekonomski […]