Deratizacija poslovnih objekata

Članak ažuriran
deratizacija-beograd

Sa povećanjem broja stanovništva u glavnom gradu, raste i broj glodara koji imaju sve više mesta gde da se sklone i nasele. Glodari izuzetno cene poslovne prostore, koji su po pravilu veliki i gde ima ljudi samo u određenim delovima dana. Zato je glodare teško oterati, i deratizacija poslovnih objekata u Beogradu se pokazala kao jedino dugoročno rešenje.

Glodari su uvek u blizini ljudi, tako da i ne čudi da su i veliki gradovi ugroženi od njihove najezde kao i seoske sredine. Miševi i pacovi su često stanovnici velikih stambenih zgrada, ali i magacina, hotela, škola, bolnica i bilo kog drugog polovnog objekta.

Ne postoji mesto za koje možemo reći da je bezbedno od bilo koje vrste štetočina. Čak I ako nismo primetili njihovo prisustvo, pitanje je trenutka kada će se pojaviti, zato je bitno vršiti dezratizaciju i preventivno. Posebno su ugrožena mesta koja se bave proizvodnjom hrane i bolnice, pa zato u ovakvim objektima postoji i zakonom regulisana mera za redovno sprovođenje deratizacije.

Koliko često treba sprovoditi deratizaciju u poslovnim objektima?

Koliko često će se sprovoditi deratizacija zavisi od okolnosti i od faktora rizika. Neki objekti zahtevaju deratizaciju dva puta godišnje, dok je kod nekih potrebno obaviti i dva puta mesečno. Kada se javlja potreba za čestom deratizacijom ne treba prvo dovoditi u pitanje stručnost firme koja to obavlja, već treba imati u vidu i način života i razmnožavanja glodara. Oni su inteligenti, brzo uče, veoma su oprezni i pre svega razmnožavaju se velikom brzinom, pa je zbog svih ovih faktora često potrebno deratizaciju ponoviti i nekoliko puta. Sprovođenjem deratizacije mi ne možemo očekivati da potpuno uništimo svaku jedinku, ali možemo smanjiti broj na razumni minimum.

deratizacija-cena

Glodari u poslovnim objektima

Zbog stalne potrebe da grickaju tj. glodju ceo rod ovih sisara dobio je naziv glodari. Oni zbog velike brzine rasta zuba imaju tu stalnu potrebu za glodanjem jer na taj način skraćuju prednje zube. Najčešći glodari koji se pojavlju u poslovnim objektima su miševi i pacovi.

Obe vrste glodara prave ogromnu štetu gde god se nasele. Pacovi su krpniji sisari od miševa, pa samim tim je i šteta koju mogu naneti veća, ali ni šteta koju miševi nanose nije zanemarljiva. Grickanjem oni mogu da izazovu kvarove na električnim intastalacijama, vodovodnim I toplovodnim cevima. Oni grickanjem uništavaju sve što im se nađe na putu: tkanine, mašine, građevinski materijal, elektro i telekomunikacione kablove, namještaj, umetničke dragocenosti i kulturna dobra, gde je materijalna šteta prosto neprocenjiva.

I jedni i drugi se razmnožavaju ogromnom brzinom, tako da par ovih sisara za godinu dana može imati i preko 10.000 novih jedinki. 

Šteta po zdravlje ljudi je neprocenjiva. Urin, izmet, pljuvačka koje ostavljaju iza sebe su izvor patogena. Brojne virusne, bakterijske i gljivicne bolesti posledice su kontakta sa tragovima ovih životinja. Izazivači su preko 30 opasnih bolesti, Svakako najpoznatija ali i najopasnija je mišja ili hemoragijska groznica gde je stopa smrtnosti zaraženih ovom bolešću preko 20%. Kontakt sa izlučevinama ovih štetočina nije jedini način na koji se čovek može zaraziti, kontaminirana voda i hrana koju ste pipali ili konzumirali takođe mogu biti izvor zaraze, kao I kontakt sa zaraženim životinjama.

Posebno ugroženi poslovni objekti

Nijedan objekat nije bezbedan što se tiče glodara, ali neki poslovni prostori su podložniji naseljavanju ovih štetočina. Proizvodnja i prerada hrane I pića, trgovinski lanci, restorani, hoteli, silosi i podna skladišta spadaju u poslovne objekte gde se češće mogu videti glodari. Svaki od ovih objekata zahteva detaljan i individualan pristup problemu, a neke od ovih grana poslovanja imaju i obaveznu zakonom propisanu meru deratizacije.

Škole, vrtići, starački domovi, bolnice spadaju u kategoriju gde posebno treba biti oprezan i redovno sprovoditi mere deratizacije da se ne bi ugrozilo zdravlje korisnika usluga. Zato je veoma bitan momenat deratizacije, ali i sredstva koja se koriste prilikom njenog sprovođenja.

unistavanje-pacova

Mere prevencije

Mi ne možemo spreciti naseljavanje glodara u naš poslovni prostor, ali možemo preduzeti određene mere koje će im otežati pristup ili naterati ih da brzo odu (na livadu ili večna lovišta – nama nije važno).

  •  Izgradnja objekata od čvrstih materijala
  • čuvanje I skladištenje hrane na odgovarajući način (odignuta od zemlje, udaljena od zida, po mogućnosti u posudama koje se mogu hermeticki zatvoriti)
  • Postavljanje zaštitnih mreža, zatvaranje ventilacionih i kanalizacionih otvora
  • Redovno održavanje higijene, redovno uklanjanje otpada, pogotovo organskog.

Kada I pored svih preventivnih mera primetimo štetocinu najbolje rešenje je deratizacija.

Postupci deratizacije

Deratizacija poslovnih objekata u Beogradu sprečava množenje glodara koji su najzastupljeniji kod nas, miševi I pacovi. Postupci deratizacije mogu biti mehanički, fizički I hemijski.

Mehanički postupak podrazumeva uklanjanje bilo kog otpada ili materijala koji bi privlačio glodare I postavljanje raznih zamki za glodare, kao I uklanjanje staništa ukoliko se pronađu.

Fizički postupak podrazumeva upotrebu ultrazvučnih metoda koje sprečavaju da dođe do naseljavanje glodara, kao i raznih mišolovki i zamki za glodare.

Kada prethodni postupci ne daju očekivane rezultate pristupa se hemijskom postupku uklanjanja štetočina, koji I daje najbolje rezultate. U zavistnosti od vrste I broja štetočina koriste se razni preparati koji imaju brzo ili odloženo delovanje. Pre nego angažujete firmu za sprovodjenje deratizacije informišite se o preparatima koje koriste. Sredstva bi trebalo da su testirana i odobrena od strane Ministarstva zdravlja – bezbedna za korišćenje u blizini ljudi i kućnih ljubimaca.

Zaključak

Pojava glodara u poslovnom prostoru može bukvalno značiti kraj za neke firme, posebno za one kod koijih se higijena podrazumeva. Zato treba preduzeti sve mere prevencije, i uključiti ih u planove još kod planiranja izgradnje ili renoviranja poslovnog prostora. Sebe ćete tako poštedeti mnogih muka. Ako ništa od toga ne da rezultate, angažovanje proverene i iskusne, a nadasve diskretne firme za deratizaciju je najbolje i najsigurnije rešenje. Slobodno nas kontaktirajte kako bi Vam poslali našu ponudu.