Dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija magacina

Članak ažuriran
sta-je-fumigacija

Ukoliko ste vlasnik magacinskog prostora, vrlo je važno doneti odluku o tome da li je potrebno izvršiti dezinsekciju, dezinfekciju ili deratizaciju vašeg magacinskog prostora, ili je možda potrebna kombinacijaovih mera. Ova odluka se mora doneti u skladu sa vašim potrebama i vrstom robe koja se skladišti u pomenutom magacinu.

 

DEZINFEKCIJA MAGACINA

 

Dezinfekcijom ćete uspeti da se oslobodite opasnih mikroorganizama, ukloniti njihovo prisustvo i zaustaviti njihovo razmnožavanje. Ukoliko se u Vašem magacinu čuvaju prehrambene namirinice, zdravstveni materijal ili lekovi, ova metoda je izuzetno važna, takoreći neophodna kako bi se zadržao kvalitet čuvanih proizvoda. Mikroorganizmi mogu uzrokovati mnoga zarazna oboljenja i ukoliko su prisutni u samom magacinu ili ventilacionim otvorima, mogubiti razlog ogromnematerijalne štete, ali i loše reputacije Vaše kompanije.

Da bi ste bili sigurni da je magacinska površina ispravno tretirana, morate angažovati profesioanalce koji će se pobrinuti da se obiman posao tretiranja velikih površina adekvatnim sredstvima obavi kako treba.

Sama dezinfekcija podrazumeva različite metode koje možemo svrstati u tri glavne kategorije:

Mehaničke metode – čišnjenje, pranje, prskanje, struganje

Fizičke metode – isušivanje, zračenje

Hemijske metode – hemijska sredstva i jedinjenja koja deluju na odredjenu grupu ili više grupa mikroorganizama

Jedino ovlašćena i sertifikovana firma za dezinfekciju i dezinsekciju može sprovesti svaku od ovih metoda na adekvatan način.

dezinfekcija-magacina

DEZINSEKCIJA MAGACINA

 

Različite vrste insekata su često nezvani gosti velikih magacinskih prostora gde mogu kontaminirati  vredne i pažljivo čuvane proizvode. Kako bi ste izbegli štetu koju mogu naneti insekti, morate znati kako da zaštitite svoj magacin. Na raspolaganju vam je širok spektar mera dezinsekcije koji će omogućiti da Vaši proizvodi ali i ugled Vaše firme ostane netaknut.

 

Koje su to vrste insekata koje možemo pronaći u magacinu?

 

Na žalost, u pitanju su insekti koje u velikom broju možemo pronaći svuda pa i u magacinskom prostoru. To su najčešće: buba švabe, buba ruse, razne vrste moljaca, muve, buve, žuti i crni mravi, ose i stršnjenovi kao i pauci.

Dezinskecijom možemo postići potpuno uništavanje insekata u datom prostoru, ali se isto tako može samo smanjiti njihova populacijana meru koja neće ugrožavatiVaše poslovanje. Da li ćemo zaustaviti samo razmožavanje insekata ili delovati na njihovo potpuno istrebljenje zavisi od uslova kao i od ozbiljnosti problema. Nemojte ovu procenu preuzimati na sebe, jer pravu odluku o tome kako postupiti može doneti jedino iskusan i obučen profesionalac.

Ne smemo zaboraviti da su insekti prenosioci raznih zaraznih bolesti. Oni su takodje uzročnici alergijskih reakcija, kožnih oboljenja i drugih neugodnih problema. Ukoliko u Vašem magacinu skladištite hranu, dezinsekcija je obavezna kako bi ste izbegli kontaminaciju proizvoda. Kontaminirani proizvodi bi eventualno ugrozili zdravlje vaših kupaca, pa bi u ovakvom najgorem scenariju šteta bila nezamisliva.

Nikako se ne preporučuje samostalno tretiranje magacina neproverenim sredstvima. Dezinsekcija magacina obuhvata skup metoda koje se moraju izvršiti na bezbedan i stručan način kako ne biste doveli  u opasnost svoje zdravlje ali i kvalitet proizvoda koje čuvate u magacinu. Ovo je naročito važno ako u magacinskom prostoru skladištite prehrambene proizvode.

U cilju dezinsekcije se mogu koristiti samo profesionalna sredstva koja su propisana od strane nadležnog Ministarstva ekologije. Isto tako, dezinsekcijom magacina se mogu baviti isključivo  ovlašćena i licencirana lica. Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, stručni tim DDD Beograd vam stoji na raspolaganju, pozovite nas i dezinsekciju Vašeg magacina prepustite uigranom timu profesionalaca.

dezinsekcija-magacina

 

DERATIZACIJA MAGACINA

 

Vrlo često nam postavljaju pitanja:

Kako se osloboditi miševa i pacova u magacinu?

Da li se možemo rešiti problema sa miševima uz pomoć zamki iz prodavnice?

Koja je najefikasnija metoda za uništavanje glodara u magacinu?

Odgovor je uvek jasan, miševi i pacovi su uvek tamo gde je hrana! Ukoliko skladištite prehrambene proizvode gotovo je izvesno da ćete imati ovih problema.

Postoji više od 3000 vrsta glodara u svetu, i zbog toga je vrlo bitno da se izabere prava metoda za uništavanje prilagodjena vrsti glodara koja se nalazi u Vašem području. Ukoliko ste primetili miševe ili pacove u svom magacinskom prostoru, obavezno je ozbiljno pristupiti rešavanju ovog problema jer njihovo razmnožavanje u magacinu može predstavljati opasnost po zdravlje ljudi. Za rešavanje problema sa miševima i pacovima u magacinu koristi se metoda koja se naziva deratizacija.

Profesionalna deratizacija sprovedena od strane stručnih lica je jedino trajno rešenje koje možete preduzeti, sve ostalo je samo odlaganje ili čak u nekim slučajevima, pogoršavanje postojeće situacije. Pored ostalog, glodari su prenosioci opasnih zaraznih bolesti: besnila, kuge, tifusa, kao i raznih infekcija koje mogu ugroziti život čoveka. Sposobnost brzog razmnožavanja glodara Vam ukazuje na to da se ovaj problem ne sme odlagati kako šteta nastala njihovim delovanjem u Vašem magacinu ne bi bila totalna. Neke statistike pokazuju da se godišnja šteta koju načine glodari u magacinima širom sveta meri stotinama miliona dolara. To je još neverovatnije kada se uzme u obzir da je prosečna cena tretiranja magacinskog prostora nemerljivo manja od bilo kojih drugih troškova u poslovanju. Ova činjenica je dovoljna da se deluje i preventivno u situacijama kad jos uvek niste primetili glodare u Vašem magacinu. Tretman se ponavlja nakon izvesnog vremena i sasvim sigurno nećete više razmišljati o ovim problemima ukoliko se odlučite za naše usluge.

deratizacija-magacina

 

Kako naše ekipe rešavaju problem sa glodarima u magacinu?

 

Pre svega tu su preventivne mere kojima se sprečava nekontrolisano umnožavanje miševa ili pacova u magacinu. Takodje koristimo i kurativne mere, tj metode koje podrazumevaju fizičke, mehaničke, biološke i hemijske postupke. Napomenimo da su hemijske metode najefikasnije, ali ove metode smeju sprovoditi  jedino ovlašćena lica jer se u ovim postupcima koriste supstance koje sadrže visoke količine otrovnih čestica – iako generalno neškodljive po zdravlje ljudi, njihova primena se mora stručno dozirati kako se ne bi ugrozili proizvodi u Vašem magacinu.

 

Šta je sve potrebno pripremiti pre dolaska naših ekipa za deratizaciju?

 

Naša preporuka je da pre nego što nam se obratite, uklonite sav otpad ili kontaminiranu hranu i omogućite neometan pristup našoj službi za deratizaciju Vašem magacinu. Postavljanje mamaca je jedna od efikasnih metoda koju koristimo, ali da bi ova metoda bila uspešna mamci moraju biti jedina hrana u magacinu (inače neće biti toliko efikasni). Takodje ukoliko ste u mogućnosti, pokažite našoj ekipi na kojim mestima ste vidjali glodare kako bi smo im uspešno ušli u trag u cilju njihove lakse i brže eliminacije.

Mi Vam možemo garantovani vrhunski kvalitet usluge. Naše uhodane procedure i najkvalitetnija sertifikovana sredstva iza nas ostavljaju samo zadovoljne mušterije.

Naše dugogodišnje iskustvo u radu sa najzahtevnijim klijentima uz poštovanje svih važećih propisa u našoj zemlji, garanuju Vam bezbrižno poslovanje. Brigu oko Vašeg magacina prepustite nama i oslobodićete se svih vrsta nepredvidjenih situacija koje možete imati sa insektima ili glodarima.

Pozovite nas već danas jer se Vaš problem neće rešiti sam od sebe. Brzo, efikasno i povoljno za Vas vršimo svaku vrstu dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije u Vašem poslovnom prostoru ili magacinu.