Dezinfekcija Kamiona – Šlepera – Autobusa

Članak ažuriran
dezinfekcija-kamiona

Godinama unazad postoji zakonska odredba o obaveznoj dezinfekciji motornih vozila prilikom ulaska u našu zemlju, pa se to odnosi i na dezinfekciju kamiona-šlepera i autobusa. Takva uredba postoji I prilikom ulaska u bilo koju drugu zemlju. Razlog za uvođenje ovakve odluke je da postupkom dezinfekcije dolazi do smanjivanja broja patogenih mikroorganizama sa ciljem da se spreči pojava ili širenje neke bolesti, bilo da je zarazna ili ne, zato je dezinfekcija kamiona, šlepera ilii autobusa postala obavezna mera prilikom održavanja higijene određenog prevoznog sredstva,

Vozila koja vrše prevoz robe ili životinja izvor su različitih patogena koji mogu ugroziti zdravlje ljudi. Da bi prevoz robe bio bezbedan po zdravlje u zavisnosti od robe koja se prevozi, potrebni su i dodatni uslovi koje vozilo mora da ispuni da bi se smanjio rizik pojave bolesti. Kamioni I šleperi trebalo bi da imaju obezbeđenu klimatizaciju da bi se sprečilo kontaminiranje određenih proizvoda, odgovarajuću zaštitu od neželjene toplote ili hladnoće, zaštitu od svetlosti, vlage ili drugih nepovoljnih uticaja spoljašnje sredine.

Drumska prevozna sredstva kojima su prevožene životinje ili visokorizična roba čak I kada se vraćaju prazna iz inostranstva moraju posedovati potvrdu o izvršenoj dezinfekciji po istovaru od nadležnog organa zemlje iz koje dolaze. Ukoliko se ne poseduje dokaz o izvršenoj dezinfekciji granični veterinarski inspektor može da odredi da se dezinfekcija izvrši na graničnom prelazu.

Pojačana dezinfekcija vozila se vrši ako roba potiče iz zaraženog područja ili ako se pri istovaru robe utvrdi da je zaražena ili ako postoji sumnja da je zaražena nekom od zaraznih bolesti.

Mere prevencije dezinfekcije

Pored obavezne dezinfekcije bitno je I da vozači kamiona ili šlepera primenjuju neke mere prevencije. Lična higijena, koja podrazumeva redovno pranje ruku, nošenje čiste radne odeće i obuće, korišćenje dodatne zaštitne opreme ako roba koja se unosi to zahteva, a radna odeća i obuća ne bi trebalo da se nosi van radnog mesta.  Sa ovim merama predostrožnosti, smanjuje se rizik širenja patogena, a i time se štiti i zdravlje zaposlenog.

Šta se sve dezinfikuje u kamionu, šleperu i autobusima

Pod dezinfekcijom prevoznih sredstava podrazumeva se čišćenje i dezinfikovanje svega što to prevozno sredstvo poseduje – od vozačke kabine, koja podrazumeva detaljno čišćenje i dezinfekciju sedišta, volana, pojaseva, kaseta, ručke i brave na vratima, prekidača u vozilu kojima se kontroliše svetlo i ventilacija, do dezinfekcije tovarnog dela, gde se vrši dezinfekcija kako unutra tako i spoljne strane, tovarne rampe I bilo koje drugea pomoćne opreme.

Pod pojmom dezinfekcija podrazumeva se potpuno uklanjanje ili redukovanje broja mikroorganizama. Postoji nekoliko načina na koji se dezinfekcija može izvršiti, a za koji metod će se stručno lice odlučiti zavisi od mnogo faktora. Vrsta i broj mikroorganizama, priroda materijala koji je potrebno dezinfikovati, osetljivost mikroorganizama na dezinficijens su samo neki od brojnih faktora koji određuju metod dezinfekcije.

  • Preventivna dezinfekcija – ovo je nejčešći vid dezinfekcije koji bi trebalo da se svakodnevno primenjuje u zdravstvenim I obrazovnim institucijama, ali i u sredstvima javnog prevoza, kao i u sredstvima za prevoz robe, kamionima, šleperima…
  • Tekuća dezinfekcija – se sprovodi kada je problem, odnosno bolest već prisutna. Ovaj vid dezinfekcije je ustvari I ciljana dezinfekcija pošto se izvodi kad je bolest bilo ljudi ili životinja evidentirana i sprovodi se za sve vreme trajanja bolesti.
  • Završna dezinfekcija – se primenjuje kada bolest prođe.Ova završna dezinfekcija podrazumeva uništavanje infektivnih mikroorganizama u sredini u kojoj je boravilo obolelo lice.

Na tržištu je dostupno mnogo antiseptika i dezinficijenasa različitog sastava, zato je neophodno je pažljivo čitati sastav proizvoda i pridržavati se uputsava za upotrebu, a svakako je najsigurnije taj posao prepustiti profesionalcima i stručnim licima. U zavisnosti od metoda i sredstava koja se koriste za dezinfekciju, dezinfekcija  može biti fizička Ii hemijska. Fizička dezinfekcija se sprovodi primenom toplote i energije zračenja, dok se u hemijskoj dezinfekciji, koja je najčešće zastupljena u praksi, primenjuju dezinfekciona sredstva.

dezinfekcija-autobusa

Koliko košta dezinfekcija kamiona- šlepera?

Cena dezinfekcije kamiona zavisi od mnogo faktora, i ne može se unapred odrediti bez uzimanja u obzir sledećih faktora:

Veličina kamiona i zapremina tovarnog prostora

Mesto– Da li se izlazi na teren, ili se kamion dovozi do firme za dezinfekciju

Vrsta dezinfekcije –  da li je u pitanju preventivna, tekuća ili završna dezinfekcija.

Neke zemlje zahtevaju da kamioni koji ulaze odrade specifične vrste dezinfekcije, u zavisnosti od toga kakvu vrstu robe prevoze.

Koje firme rade dezinfekciju kamiona-šlepera?

Pošto je dezinfekcija prevoznih sredstava regulisana zakonom i postoje propisane procedure za njeno izvođenje, ne može se odraditi u sopstvenoj režiji. Potrebno je angažovati pravno lice koje se bavi dezinfekcijom prevoznih sredstava. To pravno lice mora biti upoznato sa najnovijim regulativama, zahtevima pojedinih zemalja i koristiti sredsva koja su odobrena u tim zemljama. Na kraju uspešne dezinfekcije, mora izdati potvrdu i važeću potvrdu o dezinfekciji.

Drugi važan razlog ze prepuštanje dezinfekcije kamiona profesionalcima je taj što, čak iako vam ne treba potvrda, neiskusno lice nikada ne može odraditi dezinfekciju na pravi način. Iako prevoznici misle da poznaju svoja vozila kao svoj džep, ne poznaju bakterije, viruse i razne druge patogene. Oni mogu da se nastane i razvijaju na najneverovatnijim mestima. Profesionalci znaju na koja mesta treba obratiti posebnu pažnju i koja sredstva treba koristiti.

Zaključak

Dezinfekciju šlepera ili kamiona ne treba shvatiti olako. Nije važno samo dobiti potvrdu o dezinfekciji, već uništiti mikroorganizme i tako sprečiti da se i sledeći tovari zatruju. Zato je bitno posao prepustiti profesionalcima.