Dezinsekcija pekare

Članak ažuriran
dezinsekcija-pekara

Dezinsekcija pekare

Verovatno imate svoju omiljenu pekaru u koju rado odlazite po topli kroasan, kiflu ili slanu pitu. Svaki kupac voli da udje u pekaru koja, osim što privlači prijatnim mirisima tek ispečenog peciva, odiše svežinom i čistoćom koja se vidi na svakom koraku. Potrebno je da sve bude čisto (podovi, police, vitrine) kako bi kupac stekao utisak da za svoj novac zaista dobija kvalitetan pekarski proizvod. Osim toga čistim prostorom ćete privući više kupaca kojima ćete tako poslati poruku da je vaša hrana bezbedna i higijenski ispravna. S druge strane, sigurno ste nekada ušli u pekaru u kojoj ste zbog nehigijenskih uslova vrlo brzo izgubili apetit I izašli, a da pri tom niste ništa kupili.

Pekarska industrija je jedno od najvećih tržišta u prehrambenoj industriji, tako da svaki vlasnik pekare mora imati na umu da su higijena i adekvatno sanitarno stanje pekare od suštinske važnosti za uspešan rad u uslovima teške konkunkurencije koja postoji na tržištu. Nekada i najmanja nepažnja u pravilnom čišćenju I dezinfekciji može imati potencijal da smanji ili čak uništi vašu potrošačku bazu ili posao.

Kako biste uspešno poslovali i opstali na tržištu, u vašoj pekari mora postojati sistem za kontrolu kvaliteta koji izmedju ostalog uključuje i sistem za kontrolu štetočina. Čišćenje i dezinfekcija se smatra veoma važnim u pekari tako da sva oprema koja se koristi u pekari mora ispunjavati odredjene higijenske standarde kako bi se sprečila biološka, hemijska I fizička kontaminacija pekarskih proizvoda. Pored toga, pravovremenim merama dezinsekcije i deratizacije se mogu sprečiti problemi povezani sa štetočinama koji se mogu odnositi na takoreći sve, od moljaca do glodara.

Mere poput dezifekcije, dezinsekcije i deratizacije su mere koje su usmerene protiv pojave zaraznih bolesti. Dezinsekcija podrazumeva skup mera koje se sprovode u cilju uništavanja insekata, dok deratizacija obuhvata skup mera kojima se uspešno uništavaju glodari (miševi, pacovi itd).

Svi ugostiteljski objekti u kojima se radi sa hranom, pa tako i pekare, podležu posebnim sanitarnim i veterinarskim kontrolama.

ZAŠTO IMAM INSEKTE U PEKARI?

Svaka pekara mora imati velike peći koje stalno rade kako bi se proizvela dovoljna količina pekarskih proizvoda. Iz ovoga se može zaključiti da je u prostorijama pekare veoma toplo. Povišena temperatura prostorije pogoduje razvoju vlage, tako da ova kombinacija toplote i vlage stvara optimalne uslove za život različitim insektima i drugim štetočinama. Insekti i njihova gnezda ili kolonije ne moraju biti na prvi pogled vidljivi, već zapravo često žive u zidovima prostorije. Neretko ih možete otkriti tek kada se razmnože u značajnom broju.

Naravno, još jedan veliki razlog pojave insekata u pekarama je obilje hrane. Hrana je neophodna za život svih živih bića uključujući bubaruse, bubašvabe i mrave. Iako neki od ovih insekata mogu dugo opstati bez hrane, ona je neophodna za njihov razvoj.  Insekti jako vole hleb i šećer a toga u pekarama ima najviše. Upravo u pekarama, osim gotovih proizvoda ima i dosta sirovina. Da biste napravili neki pekarski proizvod potrebno vam je na primer brašno, voda i kvasac, a neke od ovih stvari veoma često nalazimo prosute po podovima pekara. Nekada je dovoljno samo nekoliko mrvica koje će privući mrave da se natane baš u vašem objektu.

Pekare, kao i drugi objekti koji se bave prizvodnjim hrane, mogu imati probleme sa insektima ukoliko nemaju dovoljno dobre mehanizme za odlaganje otpada. Ukoliko se hrana pojavljuje svuda unaokolo, ne treba se iznenaditi ako dodje do pojave insekata.

Treba napomenuti da kroz pekaru u toku dana prodje veliki broj ljudi. Nekada, prostor pekare ostaje duže otvoren nego što je potrebno, što dodatno povećava mogućnost pojave insekata.

Kada uzmemo u obzir gore navedeno, i ukoliko u pekari nije pravovremeno sprovedena dezinsekcija, postaje veoma jasno da će ovakav prostor veoma brzo biti infestiran insektima. Velika je odgovornost na samom vlasniku pekare da na pravi način i blagovremeno zaštiti svoj poslovni prostor.

KOLIKO JE VAŽNA DEZINSEKCIJA PEKARE?

Ukoliko želite da vaša pekara posluje uspešno, izuzetno je važno da pokažete vašim kupcima da ne postoji ni najmanja sumnja u kvalitet vaših proizvodnih procesa i pekarskih proizvoda.  DDD Beograd će vam pomoći da uspete u tome. Već dugo godina pružamo visoko kvalitetne usluge dezinsekcije mnogim prehrambenim objektima širom zemlje, obraćajući posebnu pažnju na profesionalizam i efikasne metode kojima rešavamo svaki nastali problem sa insektima u Vašoj pekari.

Treba naglasiti da svaka faza procesa proizvodnje može zahtevati drugačiji metod dezinsekcije. Naši stručnjaci će  vam pomoći da utvrdite potrebne metode i procedure koje treba koristiti u svakoj pojedinačnoj situaciji. Neka od sredstava koja se uspešno koriste za dezinsekciju pekara su barijere, zamke, insekticidne lampe, kao i „lepljive“ zamke različitih veličina koje sadrže supstance koje privlače insekte. Sva sredstva koja koristimo su u skladu sa najvišim bezbedonosnim standardima i u potunosti su neškodljiva i bezbedna za zdravlje ljudi i ni na koji način nećemo ugroziti hranu koju proizvodite.

Sam postupak dezinsekcije podrazumeva da se prethodno zaštite sve namirnice, tretiraju samo odredjene površine i pri tom koriste sredstva koja neće ostavljati neželjene mirise. Osim što omogućava uništavanje štetnih insekata, dezinsekcijom takodje se sprečava njihovo zadržavanje na površinama kao i ulazak u prostorije pekare.

Naš cilj je da osiguramo da se vaše ulaganje isplati. Pravovremena dezinsekcija će sprečiti pojavu neželjenih insekata, koji ne samo da mogu nepovratno narušiti ugled vašeg poslovnog objekta, već su poznati prenosioci mnogih zatraznih bolesti. Čak iako ste zakasnili, odnosno ako su se u vašem objektu već pojavili insekti – ne očajavajte. Uz upotrebu kvalitetnih sredstava i repelenata DDD Beograd će vas rešiti ovog problema.

Možemo još napomenuti da svi objekti koji se bave proizvodnjom hrane, uključujući pekare, podležu jako strogim sanitarnim propisima. Pravovremenom dezinsekcijom ćete se, pored ostalog, osigurati od visokih kazni koje su predvidjene za objekte koji ne ispunjavaju potrebne higijenske uslove za rad. Dezinscekcija i deraticija spadaju u osnovne procese održavanja higijene jedne pekare ili prostora za proizvodnju hrane. Strogi propisi jasno definišu uslove u kojima pekare mogu da posluju ali i bez toga sigurno Vam je najvažnije da su Vaše mušterije zadovoljne ulugama i hranom koji za njih pripremate i da se iznova vraćaju kod vas. To jedino možete postići kvalitetom vaših proizvoda kao i higijenom prostora u kome radite.