deratizacija

Deratizacija

Posted 2 CommentsPosted in Deratizacija

Deratizacija podrazumeva sve one aktivnosti kojima se mogu suzbiti štetne životinje. Pre svega glodari, koji vam mogu napraviti velike probleme. Zbog brzog razmnožavanja, njihove ishrane, ali i činjenice da su najveći prenosioci zaraza, veoma je važno da protiv glodara delujete na vreme. Treba da imate u vidu da glodari mogu uticati i na vaš ekonomski […]