deratizacija

Deratizacija

Posted 2 CommentsPosted in Deratizacija

Deratizacija podrazumeva skup mera i postupaka koji se primenjuju u cilju uništavanja sitnih glodara. Proces deratizacije u praksi najčešće obuhvata uništavanje miševa i pacova koji spadaju u grupu opasnih štetočina. Oni nanose veliku materijalnu štetu gde god da se pojave. S obzirom da su poznati kao prenosioci zaraznih bolesti predstavljaju veliku opasnost po zdravlje ljudi […]